Grobo köksträdgård


En artrik trädgård är en nyckel till rika skördar och till en bärkraftig livsmiljö. Här på Grobo odlar vi biologisk mångfald, både i och ovan jord. Vi samplanterar växter som samspelar, gynnar och skyddar varandra. Vi ser till att hålla jorden täckt med växande växter eller organiskt material. Vi odlar i en växtföljd för att hålla jorden frisk och bördig. 


Visningsträdgården på Grobo odlas fram steg för steg i en organisk och lustfylld process. Odlingsytorna tar form och breder ut sig, en växtföljd finns på papperet för de ettåriga växterna och etableras i verkligheten allt eftersom. Flera ytor med perenna grönsaker, örter och bär är under framväxt. I samband med evenemang och öppethållande här på gården visar vi gärna runt och pratar om våra odlingsmetoder och planer. Det går också att boka inspirationsvisning med frågestund och samtal. Kostnad: 850 kr/timme för grupp, eller 150 kr/person. Fika kan beställas till.  


Trädgårdskonsultation hemma hos dig går också bra att boka. Då går vi runt i trädgården och tittar och samtalar utifrån dina funderingar, önskemål och behov. Kostnad från 1500 kr. Du får även en skriftlig sammanställning över det vi har pratat om. 


Plantskolan på Grobo gård i Gräsmark hälsar välkommen igen under våren 2023! Här odlas ätbara och njutbara växter, i liten skala, med en rejäl dos kärlek och med ambitionen att varenda planta ska få de allra bästa förutsättningar att frodas. 


Kurserna handlar oftast om trädgårdsodling och om att planera sin köksträdgård. Under hösten/vintern passar det utmärkt att planera nästa års odlingar. Kurser planeras utifrån önskemål och hålls där behovet och önskemålet finns. 


Föreläsningarna utgår gärna från relationen mellan jord och bord, odlandet och välmåendet, och kan handla om odling, biologisk mångfald, mat och livsmedelsförsörjning, med ett lustfyllt och hållbart perspektiv. Exempel på föreläsningar:  

Mätt på en plätt - odla mat och mångfald 

Här berättar jag om konceptet Mätt på en plätt, tillvägagångssätt, odlingsmetoder, resultat, erfarenheter och lärdomar. Kan med fördel kombineras med:

Mätt på en plätt - med moroten som morot

som handlar om min personliga odlingsresa och väg till omställning både på ett inre och ett yttre plan.


Konsultverksamhet för utveckling av gröna bärkraftiga projekt, främst för park- och trädgårdsmiljöer, visningsträdgårdar och för hållbar turism. Kontakta för mer information och förfrågan Länk
Grobo

Gammelvägen 14

686 98 Gräsmark