Grobo köksträdgård


Odlingsfilosofin tar sitt avstamp i matjordsbygget. En god jord är en grundförutsättning för att lyckas med odlandet. En artrik mångfaldsträdgård, både i och ovan jord, är en nyckel till rika skördar. 

Plantskolan på Grobo gård i Gräsmark hälsar välkommen under våren 2021! Här odlas ätbara och njutbara växter, i liten skala, med en rejäl dos kärlek och ambitionen att varenda planta ska få de allra bästa förutsättningar att frodas. Välkommen under våren 2021 - öppettider uppdateras när det närmar sig och det går alltid bra att höra av sig och fråga. 


Kurserna tar utgångspunkt i årstiden och de moment i trädgårdsodlandet som pockar på för tillfället. De hålls antingen hemma på gården eller där du önskar. Under hösten/vintern passar det utmärkt att planera nästa års odlingar. Kurser planeras utifrån önskemål så passa på att önska!


Föreläsningarna utgår gärna från relationen mellan jord och bord och kan handla om odling, mat och hälsa ur ett lustfyllt perspektiv.


Visningsträdgård Under 2021 odlas husbehovsodlingen Mätt på en plätt® i Rottneros Park med fokus på jordhälsa, jordförbättring och kvävefixerande proteingrödor. Länk till Mätt på en plätt

I samband med det hålls guidningar, visningar och workshops. 


Konsultverksamhet för utveckling av gröna hållbara projekt. Kontakta för mer information och förfrågan Länk
Grobo

Gammelvägen 14

686 98 Gräsmark