Grobo köksträdgård


En artrik trädgård är en nyckel till näringsrika skördar och till en bärkraftig livsmiljö. Här på Grobo odlar vi biologisk mångfald, både i och ovan jord. Vi samplanterar växter som samspelar, gynnar och skyddar varandra. Vi ser till att hålla jorden täckt med växande växter eller organiskt material. Vi odlar i en växtföljd för att hålla jorden frisk och bördig. 


Den pedagogiska visningsträdgården på Grobo odlas fram steg för steg i en organisk och lustfylld process. Odlingsytorna tar form och breder ut sig, en växtföljd finns på papperet för de ettåriga växterna och etableras i verkligheten allt eftersom. Flera ytor med perenna grönsaker, örter och bär är under framväxt. I samband med evenemang och öppethållande här på gården visar vi gärna runt och pratar om våra odlingsmetoder och planer. Det går också att boka inspirationsvisning med frågestund och samtal. Kostnad: 850 kr/timme för grupp, eller 150 kr/person. Fika kan beställas till.  


Plantskolan tar så gott som paus under 2024. Kanske kan det finnas någon planta till försäljning, hör av er och fråga! 


Trädgårdskonsultation hemma hos dig går också bra att boka. Då går vi runt i trädgården och tittar och samtalar utifrån dina funderingar, önskemål och behov. Kostnad från 1500 kr. Du får även en skriftlig sammanställning över det vi har pratat om.


Föreläsningarna och kurserna utgår gärna från relationen mellan jord och bord, odlandet och välmåendet, med ett lustfyllt och hållbart perspektiv.

Exempel på föreläsningar och verkstäder:  

Mätt på en plätt - odla mat och mångfald 

Här berättar jag om konceptet Mätt på en plätt, tillvägagångssätt, odlingsmetoder, resultat, erfarenheter och lärdomar. Kan med fördel kombineras med:

Mätt på en plätt - planera din odling

som går igenom jordförbättring, gödsling, växtföljd, samplantering och ger tips på odlingsvärda sorter. Skörd, lagring och förädling kan också väljas till.

eller med:

Mätt på en plätt - med moroten som morot

som handlar om min personliga odlingsresa och väg till omställning både på ett inre och ett yttre plan

eller med:

Mätt på en plätt som näringsrik livsstil

som handlar om hälsoeffekterna med den hållbart närodlade maten.

Det går också bra att boka ett heldags- eller tvådagarsupplägg med valfria delar inklusive verkstad där du som deltagare t ex får göra din egen odlingsplanering under handledning. Välkommen med förfrågan!


Konsultverksamhet för utveckling av gröna bärkraftiga projekt  för park- och trädgårdsmiljöer, visningsträdgårdar, köksträdgårdsodlingar och för ekoturism, naturturism och agriturism. Kontakta för mer information och förfrågan Länk
Grobo

Gammelvägen 14

686 98 Gräsmark